Follow on Google+

Email: myloansts@gmail.com

Become a Fan

17 thg 3, 2015

Home » » Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cần thúc tiến hơn việc khám phá tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cần thúc tiến hơn việc khám phá tham nhũng

(Cadn.Com.Vn) - Ngày 16-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN), đã đến thăm, làm việc với cán bộ chủ chốt Thanh tra Chính phủ.

Tổng Bí thư từ Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, quan chức, quan chức Thanh tra Nhà nước.

Kiến nghị thu hồi gần 111.800 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng Thanh tra Chính Phủ Huỳnh Phong Tranh, từ năm 2011-2014, toàn ngành đã mở màn hơn 34.500 cuộc thanh tra hành chính và gần 477.000 cuộc thanh tra, xác minh lĩnh vực; khám phá không ít phạm lỗi về kinh tế, trong đấy đã đề nghị thu hồi gần 111.800 tỷ đồng, trên 18.700 ha đất, xử phạt hành chính gần 27.500 tỷ đồng, đã kiến nghị xử lí kỷ luật khá nhiều tập thể, cá nhân, chuyển Cơ quan điều tra 269 vụ.

Làm-việc tiếp dân, xem xét xử lý khiếu kiện tố giác có tiến bộ rõ ràng. Ngành đã giúp các sắp xếp hành chính tiếp trên 1.568.000 lượt công dân, tiếp nhận gần 455.900 đơn khiếu nại, tố giác, giải quyết gần 191.500 vụ việc khiếu kiện, tố giác thuộc thẩm quyền. Qua xem xét xử lý đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân 1.985 tỷ đồng, gần 900 ha đất, đề nghị thanh toán kỷ luật hành chính gần 2.400 người, chuyển tổ chức điều tra 41 vụ. Làm-việc PCTN từng bước tạo được sự tin tưởng trong quần chúng, làm-việc tạo dựng thiết chế được chú ý hơn, công tác kiến lập Đảng, thi công nội bộ được tập trung thực hiện bài bản, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương được nâng lên.

Tuy thế, vẫn còn một số hiện hữu, giới hạn cần được tập hợp sửa-chữa trong nay mai như: Việc tiến hành Luật Thanh tra có lúc chưa toàn diện, thời gian tổng hợp thanh tra một số cuộc còn lần lữa, phẩm chất một số cuộc thanh tra chưa đáp ứng đòi hỏi, số vụ việc chuyển bố trí khảo sát còn ít so với số vụ phạm lỗi, tỷ lệ thu hồi tiền, vật sở hữu chưa cao, hữu hiệu thanh tra trách nhiệm còn thấp.

Làm vững chắc hơn đức tin của xã hội

Đúc kết buổi làm việc, đề cập công tác PCTN, theo Tổng Bí thơ ấu, đây là ngành nghề chẳng-thểxem--nhẹ tuy-nhiên hết sức khó khăn phức tạp, là cuộc đương đầu trường cửu, kiên trì, đang là nỗi tức tối trong dân. Thời gian qua chúng ta đã quyết chí không-ít, nhưng kết quả chưa đạt như hi vọng, Do đó phải có phương pháp phối hợp nhịp nhàng, hài hòa và quyết liệt mặt khác để tạo chuyển biến rõ ràng, vẫn-còn làm bền vững hơn, tăng thêm đức tin của dân chúng. Tổng Bí thư chỉ đạo, ngành thanh tra cần thúc tiến hơn việc phát hiện tham nhũng, chủ động thanh tra, khi đã phát hiện có x.Biểu hiện tội phạm thì phải chuyển ngay cho Cơ quan điều tra, nếu vướng luật, vướng chính-sách thì phải sửa; có biện pháp thu hồi được khá nhiều hơn của cải do tham nhũng mà có. Ngành thanh tra cần mở khá nhiều kênh hấp thu thông tin về tham nhũng, chú trọng đơn thơ ấu, khám phá của báo chí... Đây là kênh rất chẳng-thểxem--thường để khám phá, giải quyết kịp thời và kiên quyết những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng.

Trong làm-việc xử-lý khiếu kiện tố cáo, cần tiến hành phối hợp nhịp nhàng, hài hòa các điều luật của luật pháp, đặc trưng chú ý xử-lý các vụ việc phức tạp, đông người, chưa xong. Năm 2015 là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, ngành cần chú ý, xử-lý những đơn, thơ dại cáo giác một cách một cách thích hợp, đúng điều luật, phân biệt rõ thật – giả. Tổng Bí thơ nhấn mạnh, phải chú ý xử-lý dứt điểm những vụ việc đọng lại, những thiếu sót|khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phản hồi và phản hồi theo Nghị quyết TW 4 và bảo-trì tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 một cách thường xuyên, bền chí, gồm có cả 3 nhóm vấn đề, 4 nhóm biện pháp.

Ngành thanh tra cần để ý củng cố Cơ quan bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ, khắc phục chấn chỉnh các nền nếp tác phong công tác, nâng cao đoàn kết hợp nhất nội bộ, cương quyết làm trong sạch lành mạnh đội ngũ, bổ sung xứng đáng đạo đức, dũng khí, khả năng năng lực của những người làm làm-việc thanh tra, phải thực sự thanh sạch, ngay ngắn, có bản lĩnh, dám ứng-phó, dám hy sinh vì ích lợi của quốc gia, của dân tộc.

Tổng Bí ấu thơ hi vọng ngành thanh tra tiếp tục xúc tiến các thành tích, trải nghiệm đã có, sửa-đổi mọi gian khó, hiện hữu hạn chế, vẫn-còn thực hiện tốt công năng nghĩa vụ mà Đảng, Chính Phủ, cộng đồng uỷ thác.

Nguyễn Sự


Share this games :